Nuttige info

  1. VERZEKERING bij DEELNAME aan een ACTIVITEIT

Waarschijnlijk heb je jezelf al de vraag gesteld : wat wanneer ik deelneem aan een activiteit van de ASV en er gebeurt iets onderweg, ben ik dan verzekerd en voor wat ?

Alle info kun je vinden door HIER te klikken

  1. TUSSENKOMST HOSPITALISATIE EN MEDISCHE KOSTEN

2.1. gepensioneerden van BNPP Fortis met statuut ex-ASLK ( inclusief ex-KN). We herinneren eraan dat sinds 1 januari 2013 het administratieve beheer van de dossiers dat tot dan door de sociale dienst van de bank werd verricht, werd overgenomen door Vanbreda Risk & Benefits.

Het reglement kun je vinden door HIER te klikken

Het overzicht van de tussenkomsten door HIER te klikken

zie ook : https://www.vanbreda-health.be/

2.2. voor gepensioneerden van de verzekeringssector en gepensioneerden ex-G geeft AG de tussenkomst, via een verzekeringscontract. De dekking is identiek aan die van Vanbreda met het enige verschil dat de uitgekeerde bedragen steeds onbelast zijn in de personenbelasting ! 

zie ook : https://www.aginsurance.be/

  1. TUSSENKOMST BANK in BEGRAFENISKOSTEN

Wij herinneren u graag aan een voordeel voor ex-werknemers van BNP Paribas Fortis. De Bank verleent een financiële tussenkomst bij overlijden van een medewerker die met pensioen is of met vervroegd vertrek.

Alle info kun je vinden door HIER te klikken

Voor het indienen van de aanvraag kan eventueel gebruik gemaakt worden van een door onze ASV opgemaakt modelformulier.

  1. BENEFITS AT WORK

Elk lid van onze ASV beschikkend over een e-mailadres kan gebruik maken van de voordelen van “Benefits at Work”.

Update op 20/03/2023

Vanaf 20/03/2023 wordt de activeringscode BNPBenefits2022 gewijzigd naar BNPPFBenefits2023

Alle info kun je vinden door HIER te klikken

Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis

%d bloggers liken dit: